Bedømmelse

Kriterier for bedømmelse

Dommerpanelet bedømmer de 4 retter ud fra dette bedømmelsesskema:

Kriterier:

Kriteriebeskrivelse:

Vægtning 

1. Helhedsindtryk

 

(Smagfuldt anrettet, appetitvækkende, elegant).
 

2 X

 

2. Komposition og harmoni


 

(Harmoni i farve, form, sammensætning både som enkelt element og som helhed).

 

1 X 

3. Smagsharmoni (Smagsharmoni i enkeltelementerne og som helheder, kulinarisk kunst, håndværksmæssighed, storhed).

4  X


 

4. Nyhedsværdi / kreativitet

 
(Elementernes nyhedsværdi og helhedsindtrykket set med nyhedens øjne).

1 X

 

Karakterbeskrivelse:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Perfekt Ud-
mærket
Meget godt Godt Tilfreds-
stillende

Middel
 

Under
middel
 
Meget
under
middel
Utilfreds-
stillende
Meget
utilfreds-
stillende

Derudover suppleres med evt. kommentarer.